Výskyt sucha a povodní, odtokové poměry a stav podzemních vod