Ochrana a péče o nejcennější části přírody a krajiny