1 Životní prostředí a zdraví

1.1 Dostupnost vody a její kvalita

+

1.2 Kvalita ovzduší

+

1.3 Expozice obyvatel a životního prostředí nebezpečným látkám

+

1.4 Hluková zátěž obyvatel a světelné znečištění

+

1.5 Připravenost a odolnost společnosti vůči mimořádným událostem

+

1.6 Adaptovaná sídla