Statistická Ročenka 2020

Statistická ročenka 2020 ke stažení ve formátu XLSX

Obyvatelstvo: 1_2_Obyvatelstvo.xlsx
Ekonomický výkon: 1_3_Ekonomicky_vykon.xlsx
Zemědělství: 2_1_Zemedelstvi.xlsx
Těžba surovin: 2_2_Tezba_surovin.xlsx
Průmysl a stavebnictví: 2_3_Prumysl_stavebnictvi.xlsx
Energetika: 2_4_Energetika.xlsx
Doprava: 2_5_Doprava.xlsx
Odpady a materiálové toky: 2_6_Odpady_materialove_toky.xlsx
Klimatický systém: 3_1_Klimaticky_system.xlsx
Ovzduší: 3_2_Ovzdusi.xlsx
Voda: 3_3_Voda.xlsx
Půda, staré ekologické zátěže: 3_4_Puda.xlsx
Lesy: 3_5_Lesy.xlsx
Příroda a biodiverzita: 3_6_Priroda_biodiverzita.xlsx
Fyzikální pole: 3_7_Fyzikalni_pole.xlsx
Životní prostředí a zdraví: 4_Zivotni_prostredi_a_zdravi.xlsx
Ekonomické nástroje: 5_1_Ekonomicke_nastroje.xlsx
Kontrolní a právní nástroje: 5_2_Kontrolni_pravni_nastroje.xlsx
Dobrovolné a informační nástroje: 5_3_Dobrovolne_nastroje.xlsx
Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí: 6_1_Verejne_vydaje.xlsx
Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí: 6_2_Investice_neinvestice.xlsx
SFŽP ČR: 6_3_SFZP.xlsx
Mezinárodní spolupráce: 7_1_Mezinarodni_spoluprace.xlsx
Názory a postoje veřejnosti: 7_2_Verejnost.xlsx
Mezinárodní srovnání: 8_Mezinarodni_srovnani.xlsx