4. Bezpečné prostředí

4.1 Předcházení rizik

+

4.2 Zmírňování dopadů nebezpečí, včetně mimořádných událostí a krizových situací

4.2.1 Sucho
4.2.2 Povodně
4.2.3 Svahové nestability
4.2.4 Požáry