4. Bezpečné prostředí

4.1 Předcházení rizik

4.1.1 Geneticky modifikované organismy a produkty
4.1.2 Hluková zátěž
1.2.3 Struktura nakládání s odpady
+

4.2 Zmírňování dopadů nebezpečí, včetně mimořádných událostí a krizových situací

4.2.1 Sucho
4.2.2 Povodně
4.2.3 Svahové nestability
4.2.4 Požáry
1.3.4 Kontaminovaná místa