4. Bezpečné prostředí

4.1 Předcházení rizik

+

4.2 Zmírňování dopadů nebezpečí, včetně mimořádných událostí a krizových situací