Spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin