Statistická ročenka životního prostředí ČR

Statistická ročenka životního prostředí ČR 2017 ke stažení ve formátu XLS.

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017, v pořadí již dvacátá osmá, vychází v souladu se zákonem č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. V publikaci čtenář nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí České republiky a zprávy o životním prostředí v krajích České republiky, které předkládá ministr životního prostředí každoročně ke schválení vládě a projednání Parlamentu ČR. Tyto publikace tvoří celek. Statistická ročenka obsahuje pouze data, zprávy naopak na základě těchto dat provádí analýzu stavu životního prostředí a ukazují, jak dál postupovat v návaznosti na stěžejní dokument, Státní politiku životního prostředí ČR. Integrace environmentálních pohledů do sektorových politik a adaptace na prostředí EU představují hlavní rysy Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020.

Soubory ke stažení:

1_2_Obyvatelstvo

1_3_Ekonomicky_vykon

2_1_Zemedelstvi

2_2_Tezba_surovin

2_3_Prumysl_stavebnictvi

2_4_Energetika

2_5_Doprava

2_6_Odpady_materialove_toky

3_1_Klimaticky_system

3_2_Ovzdusi

3_3_Voda

3_4_Puda

3_5_Lesy

3_6_Priroda_biodiverzita

3_7_Fyzikalni_pole

4_Zivotni_prostredi_a_zdravi

5_1_Ekonomicke_nastroje

5_2_Kontrolni_pravni_nastroje

5_3_Dobrovolne_nastroje

6_1_Verejne_vydaje

6_2_Investice_neinvestice

6_3_SFZP

7_1_Mezinarodni_spoluprace

7_2_Verejnost

8_Mezinarodni_srovnani