Indikátory Zprávy o životním prostředí ČR

Prezentace dat Zprávy o životním prostředí ČR v podobě indikátorů generované online přímo z datového skladu