ZT-C-B.01 Rozloha alpínských a subalpínských přírodních biotopů

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů: