Zvyšování teplot

Zvyšování teplot

* Z důvodu nedostupnosti dat není indikátor vyhodnocen.