Vydatné srážky

Vydatné srážky

    • VS-C-L.01 Rozloha lesních porostů citlivých na extrémní přívaly sněhu a námrazu *
    • VS-C-U.01 Budovy ohrožené svahovými nestabilitami *
    • VS-A-X.01 Objem zpoplatněných srážkových vod
    • VS-A-X.02 Nepropustnost povrchu

* Z důvodu nedostupnosti dat není indikátor vyhodnocen.