UN-D-X.03 Výpadky elektrické energie v souvislosti s extrémními meteorologickými jevy

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů: