UN-D-O.01 Posttraumatický stres

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů: