UN-D-D.01 Škody na dopravní infrastruktuře v důsledku projevů změny klimatu

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů:

Tagy: