UN-C-X.03 Nehody v silniční dopravě, ke kterým došlo spolupůsobením projevů změny klimatu

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů: