UN-A-D.01 Vybavenost silniční a železniční sítě monitoringem stavu dopravní infrastruktury a systémem varování

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů:

Tagy: