PO-C-Z.02 Rozloha zemědělské půdy ohrožené vodní erozí

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů: