PO-C-Z.01 Rozloha orné půdy v záplavovém území

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů: