PO-C-D.01 Silniční a železniční komunikace ležící v záplavovém území

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů:

Tagy: