Povodně a přívalové povodně

Povodně a přívalové povodně

* Z důvodu nedostupnosti dat není indikátor vyhodnocen.