Povodně a přívalové povodně

Povodně a přívalové povodně

* Z důvodu nedostupnosti dat není indikátor vyhodnocen.
** Pouze textové vyhodnocení indikátoru (viz publikace Hodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně klimatu 2017 (PDF)).