ET-C-O.03 Nemocní s kardiovaskulárními a respiračními chorobami

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů: