ET-C-O.02 Sociálně vyloučení obyvatelé

Kategorie projevu:

Kategorie zranitelnosti:

Kategorie receptorů: