SU-E-X.01 Počet měsíců s výskytem klimatického sucha