Indikátory zranitelnosti

Prezentace s indikátory zranitelnosti je ve fázi přípravy, přesto zde již část informací najdete.

  Sucho

 • SU-E-X.02 Podíl srážek k dlouhodobému normálu
 • SU-C-X.01 Odběry vody jednotlivými sektory
 • SU-C-X.02 Rozloha oblastí ČR s překročením imisního limitu pro suspendované částice
 • SU-C-Z.01 Obhospodařovaná zemědělská půda
 • SU-C-O.01 Obyvatelé nenapojení na veřejné vodovody
 • SU-C-O.02 Spotřeba vody z veřejného vodovodu
 • SU-A-Z.01 Podíl plochy obhospodařované ekologickým způsobem hospodaření
 • SU-A-U.01 Ztráty ve vodovodních sítích
 • Povodně a přívalové povodně

 • PO-C-Z.01 Rozloha orné půdy v záplavovém území
 • Zvyšování teplot

 • ZT-E-X.01 Odchylka průměrných teplot od klimatologického normálu
 • ZT-E-X.03 Počet mrazových, ledových a arktických dnů
 • ZT-C-Z.01 Osevní plochy plodin vyžadujících ochranný vliv sněhové pokrývky
 • Extrémní teploty

 • ET-C-O.01 Věková struktura obyvatelstva
 • ET-C-O.02 Sociálně vyloučení obyvatelé
 • ET-C-O.03 Nemocní s kardiovaskulárními a respiračními chorobami v populaci
 • Požáry vegetace

 • PV-E-X.02 Lesní a zemědělské požáry
 • Univerzální indikátory

 • UN-E-X.02 Letní dny, tropické dny a tropické noci
 • UN-C-X.02 Zdravotní stav lesů
 • UN-D-X.01 Kvalita vody v tocích
 • UN-D-L.01 Objem nahodilé těžby
 • UN-D-O.01 Posttraumatický stres
 • UN-A-X.04 Lesy s odpovídající cílovou druhovou skladbou