FAQ

Envirometr

Jak tyto hodnoty získáváte?

Jedná se o simulované hodnoty. Vezmeme roční data pro daný fenomén, přepočteme je na vteřinový krok (podělíme je počtem vteřin) a přepočteme ho na nativní jednotky. Data pocházejí z našeho datového portálu issar.cenia.cz a jsou u každého ukazatele opatřena zdrojem. Počet vteřin v daném roce spočítáme na prstech zhruba 6 307 200 rukou.

Takže to nejsou reálná data?

Data, ze kterých časová simulace vychází, jsou reálná. Jedná se o data sbíraná buď přímo na straně CENIA, nebo jinými státními či veřejnými institucemi a organizacemi, jako je např. ČSÚ, ČHMÚ, MPO a řada dalších. Všechna data jsou řádně opatřena zdrojem.

Jak to děláte s přestupným rokem?

Téměř identicky jako s normálním, jen snížíme počet dní.

Co si od toho slibujete?

Obecně zvýšení povědomí o zátěži životního prostředí. Roční datové úhrny jsou pro běžného uživatele těžko představitelná čísla. Pro většinu lidí, odborníky nevyjímaje, je obtížné přestavit si třeba milion tun. Naopak informace, že za krátkou dobu od načtení stránky se vyprodukovalo pět tatrovek emisí a byla zabrána zemědělská půda velikosti dětského hřiště, už poskytuje perspektivu, kterou z ročních úhrnů nelze získat.

V konkrétnější rovině si pak slibujeme zvýšení návštěvnosti našeho hlavního datového portálu https://issar.cenia.cz a zvýšení povědomí o naší organizaci.

 

Proč takto prezentujete jenom některé ukazatele?

Nezastíráme, že se jedná o selekci. Cílem Envirometru není poskytovat data, ale nabídnout perspektivu, kterou data na hlavním datovém portálu neumožňují. Proto jsou vybrány ukazatele, které jsou z našeho pohledu nejen důležité, ale zároveň mají lidsky uchopitelný vteřinový rozměr.

Já tomu nerozumím. Co je třeba CO nebo PM?

Cílem Envirometru není vzdělávat o jednotlivých problémech životního prostředí, ale poskytnout jejich časovou perspektivu. Pokud vás zajímají informace o jednotlivých fenoménech,  doporučujeme podívat se na odkazy pod tlačítkem “další informace”, případně na naši Zprávu o životním prostředí ČR a také na naši obrazovou edukativní monografii Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky, kde je celá řada pojmů vysvětlena.

Je seznam ukazatelů na Envirometru konečný? Budete jej nějak rozvíjet?

Seznam není konečný a systém chceme rozvíjet. CENIA se nezabývá pouze daty o životním prostředí, ale v rámci dalších aktivit míříme i na širší koncept udržitelného rozvoje a kvality života, proto chceme v Envirometru demonstrovat i tato data.

CENIA buduje nový datový portál, bude v něm Envirometr zachován?

Ano, je pravda, že přebudováváme náš starý datový portál do nového kabátku s mnoha novými funkcionalitami, ale právě tyto funkcionality by nám měly umožnit Envirometr lépe integrovat do stávající datové struktury a udržovat ho aktuální.

Proč dochází ke změně hodnoty od načtení stránky v jiném čase než u hodnoty od začátku roku?

Protože hodnoty jsou zaokrouhlené na celá čísla a v čase načtení stránky už může počítadlo od začátku roku obsahovat několik desetin nad zobrazovanou celočíselnou hodnotou. Je to vidět zejména u nízkých čísel, ale přírůstek je stejný.

Mám nápad na environmentální proměnnou, která má zajímavou perspektivu v čase.

Skvělé! Napište nám ho na náš Facebook nebo na info@cenia.cz, issar@cenia.cz. Pokud již máme vstupní data vyskladněná na issar.cenia.cz, rádi nápad zapracujeme do stávající struktury.

Ještě jsme se chtěli zeptat...

Určitě, napište nám na info@cenia.cz, issar@cenia.cz, nebo nás kontaktujte přes Facebook a my vám rádi odpovíme, případně váš dotaz zahrneme do této rubriky.