Envirometr

Každou hodinu, minutu a vteřinu vytváříme kontinuální tlak na životní prostředí a ekosystémové služby, na kterých je naše společnost existenčně závislá. Jak tento tlak vypadá v čase, simuluje na vybraných ukazatelích životního prostředí v ČR náš Envirometr.

Klima

Emise skleníkových plynů

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Emise skleníkových plynů na obyvatele

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Emise skleníkových plynů z energetiky

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Emise skleníkových plynů z dopravy

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Emise skleníkových plynů ze zemědělství

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Emise skleníkových plynů z odpadů

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Ovzduší

Emise CO z vytápění domácností

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Emise NH3 ze zemědělství

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Emise TZL z vytápění domácností

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Emise NOx z dopravy

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Voda

Spotřeba vody v domácnostech

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Spotřeba vody na obyvatele v domácnostech

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Ztráty vody ve vodovodní síti

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Lesy

Nárůst lesní půdy

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Těžba dřeva celkem

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Nahodilá těžba dřeva

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Výsadba listnatých dřevin

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Výsadba jehličnatých dřevin

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Evidovaný objem smrkového dřeva napadeného kůrovci

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Odlovených kusů srnčí zvěře

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Zemědělství

Úbytek zemědělských pozemků

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Spotřeba minerálních hnojiv

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Spotřeba látek na ochranu rostlin

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Produkce vajec v ekologickém zemědělství

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Produkce vajec v konvenčním zemědělství

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Spotřeba biopotravin

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Energetika

Výroba elektřiny z uhlí

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Výroba elektřiny z jaderného paliva

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Spotřeba energie v průmyslu

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Spotřeba energie v domácnostech

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Dovoz energetických zdrojů ze zahraničí

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Vývoz hnědého uhlí do zahraničí

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Dovoz černého uhlí

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Dovoz ropy

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Dovoz zemního plynu

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Vývoz elektřiny

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Odpady

Domácí materiálová spotřeba

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Celková produkce odpadů

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Celková produkce odpadů na obyvatele

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Celková produkce komunálních odpadů

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Množství materiálově využitých komunálních odpadů

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Množství komunálních odpadů odstraněných skládkováním

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Množství materiálově využitých odpadů

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Množství odpadů odstraněných skládkováním

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Doprava

Registrace nových osobních automobilů

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Počet cestujících přepravených po železnici

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Počet cestujících přepravených v MHD

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Spotřeba benzinu

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Spotřeba nafty

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Financování ŽP

Investice na ochranu ŽP

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Veřejné výdaje z centrálních zdrojů na ochranu ŽP

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …

Veřejné výdaje územních rozpočtů na ochranu ŽP

od začátku roku

od načtení stránky

+
Další informace

Vysvětlující informace … …