Online prezentace dat z Informačního systému statistiky
a reportingu (ISSaR) je z technických důvodů nedostupná.

Všem uživatelům se tímto omlouváme za případné komplikace. Pokud potřebujete konkrétní data o stavu a vývoji životního prostředí v České republice, kontaktujte nás, prosím, na adrese issar@cenia.cz. Rádi vám je obratem zašleme v požadovaném formátu. Děkujeme za pochopení.

Zprávy o životním prostředí ČR

    2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005

Statistické ročenky životního prostředí ČR

2015 20141 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005

Stav životního prostředí
v jednotlivých krajích ČR

2014 2009 2008
2007 2006 2005

Publikace ke krajským zprávám

Syntéza stavu životního prostředí v krajích České republiky 2010

Další publikace naleznete na webových stránkách CENIA.

1)  Počínaje tímto vydáním Ročenky dochází k úpravě jejího datování za účelem sladění s datováním souběžně vydávaných Zpráv o životním prostředí ČR. Z tohoto důvodu je v názvu této publikace, stejně jako v loňském roce, uveden rok 2014 tak, jako je tomu v případě názvu nově vydávané Zprávy o životním prostředí ČR 2014